Traditionele Chinese Geneeswijze

Visie

De TCG ziet ziekte als een lichamelijke, emotionele of mentale stoornis waaraan een energetisch onevenwicht ten grondslag ligt. Het lichaam en de natuur om ons heen worden gereguleerd en gestuurd op basis van energie, een begrip dat de chinezen als Qi omschrijven.

Waarop gebaseerd

Het leven, het hele universum is ontstaan uit een eenheid, die Tao genoemd wordt. Deze ondeelbare eenheid zit in alles. Het universum bestaat uit een kringloop van energie.

De 5 elementen

Net als yin en yang vormen de 5 elementen een dynamisch systeem waarmee het universum wordt verklaard.

Organen

In het lichaam dragen de organen zorg voor de productie van energie. De chinezen hechten veel belang aan de orgaanklok. De energie van ieder orgaan is 2 uur per etmaal optimaal.

Meridianen en Qi

Op het lichaam lopen de meridianen of energiebanen, die met de organen verbonden zijn. Dit systeem vormt een 1 groot netwerk.

Integratie tussen Westers en Oosters

De Qi kunnen we vergelijken met de zuurstof en voedingsstoffen in ons bloed die door ons lichaam vloeit en alles voedt.