Waar is de Traditionele Chinese Geneeswijze op gebaseerd?

Het leven, het hele universum is ontstaan uit een eenheid, die Tao genoemd wordt. Deze ondeelbare eenheid zit in alles. Het universum bestaat uit een kringloop van energie.

Uit Tao ontspringen er 2 tegengestelde krachten, yin en yang, die alles wat leeft aansturen. De kringloop wordt gereguleerd door 2 polen, een yinne (zwarte) en een yange (witte) pool. Samen vormen ze een geheel binnen een begrenzing (de cirkel) en hebben interactie met elkaar.

Problemen ontstaan wanneer een pool de overhand krijgt of als de polen zich van elkaar scheiden. Het principe van yin en yang geldt voor zowel de zichtbare als onzichtbare processen in de natuur en in ons lichaam.

In de praktijk wordt dit systeem uitgebreid naar 8 condities, zo wordt er een betere analyse gemaakt van het probleem. Is het probleem yin of yang, is er warmte of koude, is het intern of extern, is er een volte of een leegte.