De Visie van de Traditionele Chinese Geneeswijze

De TCG ziet ziekte als een lichamelijke, emotionele of mentale stoornis waaraan een energetisch onevenwicht ten grondslag ligt. Het lichaam en de natuur om ons heen worden gereguleerd en gestuurd op basis van energie, een begrip dat de chinezen als Qi omschrijven.

Het behandelen van klachten binnen de TCG bestaat uit het beïnvloeden van de Qi waardoor lichaam en geest weer in balans zijn. Dit kan door energie toe te voegen als er een tekort is of energie te verplaatsen of te verwijderen als er een overschot is.

Deze tekorten of overschotten kunnen ontstaan door interne of externe factoren of beide. Externe factoren zijn bv. trauma, klimaat, parasieten. Interne verstoringen zijn stress, verkeerde voeding, lang aanhoudende emotie.